Visi A B E F G I N P S T
Rodiklis Formulė / Paaiškinimas
Grynasis apyvartinis kapitalas (GAK)

Trumpalaikis turtas – Trumpalaikiai įsipareigojimai


Rodo sumą, kuria trumpalaikis turtas yra didesnis už trumpalaikius įsipareigojimus. Iš GAK sumos nesunku nustatyti, kokios apyvartinio kapitalo finansavimo strategijos laikosi įmonė.

Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL